Yhteistyösopimus

Yhteistyösopimuksella sovitaan keskinäisistä pelisäännöistä ja pyritään ratkaisemaan ongelmia jo etukäteen.

Yhteistyösopimuksessa voidaan sopia, miten toimitaan jos joku haluaa lopettaa yrityksessä tai siinä voidaan sopia mahdollisesta voiton jakamisesta (esim. tasaosuudet tai työajan seurannan perusteella tai muuta vastaavaa).

Katso myös NY-yrityksen alkupääoma, osuudet ja lainat -sivu. Tämä on tärkeä asia, kun mietitte, kuinka paljon rahaa ideanne vaatii ja miten haluatte jakaa toiminnan riskit.

Yhteistyösopimuksessa kannattaa sopia ainakin seuraavista asioista:

  • Yrityksen voitonjako ja siitä sopiminen
  • Yhteinen vastuu toiminnasta ja tehtävistä
  • Miten toimitaan jos joku haluaa lopettaa yrityksessä?
  • Mitä jos joku haluaa jatkaa yritysideaa lukuvuoden jälkeen.

Lataa yhteistyösopimuksen Materiaalit-sivulta